Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shrnutí roku 1937 ministerstvem vnitra (četnictvo)

20. 12. 2009

V oboru veřejné bezpečnosti učinilo ministerstvo vnitra v roce 1937 všechna opatření pro rozšíření a vybudování státní policejní služby a vytvořilo tak aparát vskutku účinný, jehož způsobilost a výkonnost jest obecně uznávána. U četnictva bylo nutno v roce 1937 doplniti početní stav přijetím 500 četníků na zkoušku ke dni 1. října 1937. Bezpečnostní poměry vyžádaly si zřízení dalších četnických pohotovostních oddílů:

v Jindřichově Hradci, Bratislavě, Nových Zámcích, Spišské Nové Vsi,
Košicích a Chustu.

V rámci budování sítě četnických silničních kontrolních stanic byly zřízeny další silniční kontrolní stanice v Jičíně, Mostu, Uherském Hradišti, Trenčíně, Banské Bystrici, Popradu a Chustu.

Pro zvýšení výkonnosti četnických leteckých hlídek byla původní jednomístná letadla nahrazena moderními stíhacími stroji a došlo k výměně dvoumístných letadel za typy, které jsou po stránce technické dokonalejší.

Pro ústřední četnické pátrací oddělení byl opatřen srovnávací mikroskop a pomůcky pro dílnu metalografickou; četnické pátrací stanice byly vybaveny přenosnými světlomety, některé též dokonalejšími rozmnožovacími přístroji, a byl udržován stálý styk s vysokoškolskými ústavy v oboru kriminální anthropologie, soudní chemie, soudního lékařství, grafologie a radiotelefonie, a zřízen odborný kurs pátrací služby pro velitele četnických oddělení a pro odborné síly pátracích stanic. Kromě toho byly provedeny revise předpisů o pátrací službě a připraveno vydání nových předpisů.

Rozhlasem pro bezpečnostní službu, který velmi přispívá k vypátrání pachatelů trestných činů, bylo od 1. ledna do 1. října 1937 vyhlášeno   2 306 zpráv.

V ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích bylo pokračováno v odborném výcviku těchto psů, jejich vůdců, jakož i ve výcviku opakovacím, při čemž byli cvičeni též vůdci a psi pro potřeby finanční stráže; ke krytí úbytků služebních psů byl proveden vlastní
odchov a chovný kmen doplněn.

Byl pořádán odborný kurs pro výcvik řidičů služebních motorových vozidel, a frekventanti pátracího kursu byli školeni.

Nově zřízeným četnickým pohotovostním oddílům bylo přiděleno po jednom autokaru s Dieselovým motorem a po jednom šestisedadlovém otevřeném služebním automobilu, jimiž byly dodatečně vybaveny i ostatní četnické pohotovostní oddíly. Nové četnické silniční kontrolní stanice byly vybaveny služebními automobily, sirénami a návěstkami pro zastavování provozu.

Značných pokroků bylo docíleno v dobudování telefonní sítě četnictva: byly dohotoveny telefony na dalších 63 odlehlých četnických stanicích, pro 123 definitivních četnických stanic se telefony budují, a po jejich výstavbě bude vybaveno telefonem 98'07% všech definitivních četnických stanic. Značnou měrou bylo rozšířeno trvalé denní i noční telefonní spojení důležitých četnických útvarů, jež koncem tohoto roku bude v provozu asi u 720 četnických stanic.

K dalšímu zvýšení pohotovosti četnictva a pro zajištění veřejné bezpečnosti bude ještě podstatně rozšířena síť četnických motorisovaných útvarů zřízením motorisovaných okres
ních četnických stanic s jedním motorovým vozidlem v sídle každého okresního úřadu.

Připravuje se zřízení dalších 7 četnických leteckých hlídek, z nichž každá bude vybavena 3 letadly.

Bude prováděn další odborný výcvik personálu četnických pátracích stanic a podle potřeby i velitelů četnických oddělení; ústřední četnické pátrací oddělení a četnické pátrací stanice budou vybaveny dokonalejšími technickými pomůckami a spolupráce těchto pátracích útvarů s vědeckými ústavy bude prohlubována. Motorisace četnictva bude rozšířena zakoupením většího počtu služebních normálních automobilů v náhradu za ty, které budou vzhledem k dlouhodobému používání k jízdě nezpůsobilé, dále nákupem speciálních šestikolových automobilů pro výkon služby u exponovaných četnických pohotovostních oddílů,
jakož i opatřením 3 prototypů speciálních služebních automobilů pro četnickou službu pátrací. Budou úplně dobudovány telefonní spoje odlehlých četnických stanic, a zdokonalena telefonní síť četnictva rozšiřováním trvalého telefonního spojení důležitých četnických
útvarů. Pro četnické letecké hlídky budou opatřeny radiotelegrafní a radiotelefonní stanice letadlové a pozemní. .

Pro umístění četnictva byly postaveny četnické kasárny v Kosihách nad Iplom, dokončuje se novostavba kasáren v Čebovcích, bude pokračováno ve stavbě četnických kasáren v Čopu, Kamenici nad Uhom a proponuje se stavba četnických kasáren ve spojení s budovou policejního komisařství v Praze - Břevnově, jakož i stavba některých jiných velmi naléhavých ubikací v zemi Slovenské a Podkarpatoruské.

Převzato a upraveno z digitální parlamentní knihovny 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář